Z Serbii, Ukrainy, Turcji, Kazachstanu, Rumunii i Polski. 450 artystów bierze udział w 38. „Pyrzyckim Spotkaniu z Folklorem". Hasło Międzynarodowego Festiwalu to "Murem za folklorem". Organizatorzy zapraszają na koncerty, warsztaty wikliniarstwa i ceramiki, pokazy taneczne i filmowe.