Zdobywają doświadczenie pomagając innym. Studenci budownictwa w ramach projektu WorkCamp nieodpłatnie remontują placówki społeczne w całej Polsce, również w Szczecinie. Praca wre, aż się kurzy.

Wśród remontowanych w tym roku instytucji jest szczecińska siedziba Akcji Humanitarnej „Życie”, która zajmuje się m.in. przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym i uzależnieniom. Jej celem jest organizowanie kreatywnych zajęć dla młodzieży i zarażanie pasją. W wyremontowanej części ma powstać pracowania, gdzie będą prowadzone zajęcia artystyczne i techniczne.

Pomaga 15 studentów z różnych części Polski. Wszyscy robią to nieodpłatnie, poświęcając swój wolny czas. Symboliczną, choć bezcenną, zapłatą ma być satysfakcja i wzajemna wymiana doświadczenia.

To druga placówka w Szczecinie, która została wyremontowana w ramach projektu WorkCamp. Dwa lata temu metamorfozę przeszły pomieszczenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Remont siedziby szczecińskiej Akcji Humanitarnej „Życie” ma się zakończyć 16 lipca. Do tej pory w ramach projektu studenci wyremontowali już 16 placówek.