Bez pracy w Polsce jest już mniej niż milion osób, a w Szczecinie stopa bezrobocia wynosi mniej niż trzy procent. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to dobra okazja do tego, by zmienić przepisy regulujące rynek pracy i dostosować działalność urzędów pracy do nowych realiów.

- Dobra sytuacja na rynku pracy stwarza doskonałe warunki do tego, żeby aktywizować osoby długotrwale bezrobotne – mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Również sięgać do niewykorzystanych do tej pory zasobów pracy, a więc osób biernych zawodowo. W szczecińskim Urzędzie Pracy trudno spotkać osoby, które poszukują zatrudnienia. Takich osób zarejestrowanych jest tu tylko około pięciu tysięcy. Wśród ofert nie brakuje tych z branży budowlanej, handlu czy usług. Problem mają niektórzy specjaliści, dla którzy w Urzędzie Pracy nie ma ofert. W wielu branżach pracodawcy szukając specjalistów.

W województwie bez pracy pozostaje około 47 tysięcy osób, ale jeszcze rok temu w tym samym okresie było ich o ponad 12 tysięcy więcej. Stopa bezrobocia w Zachodniopomorskiem wynosi obecnie 7,4 procent i mimo, że ofert pracy nie brakuje, to część osób wciąż nie może znaleźć zatrudnienia.

- Jest spora liczba osób długotrwale bezrobotnych – mówiła Agnieszka Baziur z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. - Ale dla nas, pośredników prac, najważniejsza jest chęć tych osób do pracy, żeby chcieli zmiany swojego życia. Nie patrzymy już w tej chwili nawet czy są długo czy krótko zarejestrowane.

- Sytuacja na rynku pracy jest szczególnie zła dla osób długotrwale niepracujących, bo z jednej strony te osoby nie wiedzą jak sobie poradzić ze sobą, jak znaleźć pracę – mówił Robert Bodendorf, prezes Zachodniopomorskiego Zw. Przedsiębiorców I Pracodawców. - Z drugiej strony pracodawcy od lat narzekają na to, że nie mogą zatrudnić pracowników i faktycznie mają takie problemy.

Dlatego by pomóc takim osobom - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zaproponować nowe rozwiązania. Ustawa regulująca rynek pracy obowiązuje już od czternastu lat. Nowa ustawa miałaby przede wszystkim poprawić efektywność urzędów pracy, żeby skuteczniej pomagały osobom długotrwale bezrobotnym.

Ministerstwo proponuje także wprowadzenie pożyczek dla Polaków wracających z zagranicy na rozpoczęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy. Nowa przepisy miałyby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.