Powiat koszaliński przyłączył się do akcji pod nazwą „Koperta życia – ratunek w lodówce”. Akcja polega rozdaniu osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym przewlekle specjalnych formularzy, na których umieszcza się najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, czy danych osobowych.

Formularz wkłada się do specjalnej koperty, a kopertę do lodówki. Jeszcze tylko naklejka na drzwi i na lodówkę, by ratownicy w razie potrzeby wiedzieli, że w lodówce jest koperta z informacjami o stanie zdrowia pacjenta. Koperty z formularzami zostały rozdane wczoraj przedstawicielom miast i gmin powiatu koszalińskiego, to do nich można się zgłaszać po odbiór kopert ratujących życie.

Akcja „koperta życia- ratunek w lodówce” funkcjonuje na terenie Polski od kilku lat. Do akcji przystąpiły już między innymi: Police, Kołobrzeg, czy Szczecin.