Przez wiele lat zapomniani, teraz miejsce ich wiecznego spoczynku jest w końcu znane. Na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Sosnowicach koło Golczewa, tam gdzie odkryto szczątki osób, które zginęły w pobliskim niemieckim obozie jenieckim, odsłonięto pamiątkowe tablice.