Możliwość korzystania z baz danych, praktyki, staże, a także wspólne seminaria i konferencje. W Szczecinie podpisano porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - a Wyższą Szkołą Administracji Publicznej.