Dom Miłosierdzia Bożego dla kobiet bezdomnych, samotnych i uzależnionych - powstał we wsi Uliszki koło Koszalina. To wyjątkowe miejsce daje szanse na powrót do normalnego życia. Dom założyło Stowarzyszenie, które podobne placówki prowadzi już w Koszalinie i powiecie świdwińskim.