78. rocznica deportacji Żydów z niemieckiego Szczecina do gett na terenie Generalnej Guberni. Była to pierwsza wywózka Żydów z terenów III Rzeszy. Niemal wszyscy zginęli w gettach i niemieckich obozach śmierci. Te dramatyczne wydarzenia uczczono dziś przed tablicą upamiętniającą szczecińską synagogę, spaloną przez Niemców w 1938 roku.