Ich poświęcenie, duma i honor jest godna podziwu, miłość do ojczyzny godna naśladowania - a ich prochy rozsiane po całym świecie. Dziś 76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK to symbol walki o wolną Polskę. W całym kraju wspominano żołnierzy, łączników i sanitariuszki.