Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów zwrot Mostostalowi Warszawa prawie 34 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi. Sprawa dotyczy bezpodstawnie zrealizowanej przez ZUO gwarancji należytego wykonania kontraktu z 2016 roku.

Sąd potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Dlatego teraz ZUO musi zwrócić blisko 34 miliony złotych plus odsetki warszawskiej spółce Mostostal. Wyrok jest nieprawomocny.

W ubiegłym tygodniu, po niespełna czterech miesiącach pracy, w spalarni zepsuł się system oczyszczania spalin i trzeba było zatrzymać obie linie do spalania śmieci, które zostały uruchomione dopiero w tym tygodniu. Budowa EcoGeneratora trwała prawie 6 lat i zakończyła się z ponad dwuletnim opóźnieniem. Kosztowała około 700 milionów złotych.

Mostostal Warszawa był pierwszym wykonawcą prac, który zszedł z budowy.