Bank Mleka Kobiecego dla wcześniaków już otwarty. W szczecińskim szpitalu klinicznym na Pomorzanach gromadzony będzie pokarm od dawczyń i przekazywany dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą być karmione mlekiem swoich matek.