Na co dzień zajmuje wysokie stanowisko w Watykanie, a od dziś jest także Honorowym Obywatelem Gminy Kobylanka. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski otrzymał tytuł w siedemdziesiątą rocznicę powstania tamtejszej parafii, która w swojej historii gościła m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski od blisko trzydziestu lat pracuje w watykańskiej dyplomacji. Obecnie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Wcześniej był m.in. nuncjuszem apostolskim w Kongu i Gabonie. Właśnie został honorowym obywatelem Kobylanki, o co zabiegały władze gminy.

Jak podkreślał arcybiskup, to dla niego wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie wyzwanie, by teraz wspólnie z mieszkańcami Kobylanki dbać o jej pomyślność i rozwój. Wyrazem dbania o dziedzictwo i historię ma być pomnik niepodległości, który stanie przed urzędem gminy. Dziś poświęcono kamień węgielny pod jego budowę. Z tego powodu to właśnie dziś wspólnym pochodem uczczono pamięć prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pierwszego proboszcza Kobylanki księdza Piotra Głogowskiego.

Prymasa Wyszyńskiego oraz księdza Głogowskiego łączyła więź duchowa i szczere zaufanie. Ksiądz prymas zwykł nazywać księdza Głogowskiego swoim kardynałem Casarollim, czyli najbliższym współpracownikiem i powiernikiem. A ta wielka przyjaźń została utrwalona na wieki w poświęconym dziś pomniku.

Pierwszy proboszcz parafii w Kobylance pracował w niej blisko dwadzieścia lat i mocno zapisał się w pamięci mieszkańców. Uroczystości zakończyła msza św. którą sprawował nowy honorowy obywatel Kobylanki, arcybiskup Pawłowski.